Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

  • Obróbka powierzchni płaskich przy użyciu 3-osiowych frezarek.

– regeneracja klatek walcowniczych,

– frezowanie powierzchni płaskich w konstrukcjach stalowych (konstrukcje mostów, dźwigów),

  • Frezowanie rowków, wpustów na wałkach i rurach, przy użyciu mini frezarki
  • Roztaczanie współosiowe otworów od fi 35 do fi 1500 mm

– specjalizujemy się w obróbce otworów w konstrukcjach stalowych, konstrukcje offshore, dźwigi typu RTG, STS, Knuckle Boom,

– roztaczanie otworów sprzęgłowych,

– roztaczanie otworów w korpusach skrzyń biegu,

– regeneracja zaworów (w tym dyfuzorów) w przemyśle energetycznym,

– roztaczanie linii wału śrubowego oraz płetw sterowych,

– obróbka bloków silnikowych (styków i tulei cylindrowych),

  • Obróbka przylg przy użyciu małych tokarek mobilnych (montaż na średnicy wewnętrznej od fi 127 – 610 mm
  • Obróbka przylg oraz wszelkich połączeń kołnierzowych od fi 508 – 3048 mm
  • Obróbka kołnierzy wielkogabarytowych fi 2000 – 5500 mm

– obróbka powierzchni pod wielkogabarytowe łożyska (konstrukcje typu Pedestal, King),

– remonty koparek oraz zwałowarek w kopalniach odkrywkowych, obróbka kołnierzy wieńca zębatego,

– obróbka kołnierzy wież wiatrowych.

  • wiercenie i gwintowanie otworów przy użyciu wysokowydajnych wiertarek magnetycznych,
  • regeneracja wałków stałych (czopów) od fi 38 do fi 610 mm